искусство
  • Пенсионер случайно нашел рисунок да Винчи за 15 млн